20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Bran Florin și Coman Carmen – Elena

                                                                           P U B L I C A Ț I E

Astăzi 26.03.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui BRAN FLORIN, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în comuna Faraoani, județul Bacău și a d-rei COMAN CARMEN – ELENA, în vârstă de 39 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 04.04.2019.

 

Afișată astăzi 26.03.2019.

print