27 noiembrie 2021

Publicație căsătorie Buculei Alexandru și Apetrei Sonia

                                                                            P U B L I C A Ț I E

Astăzi 07.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui BUCULEI ALEXANDRU, în vârstă de 29 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău  și a d-rei APETREI SONIA, în vârstă de 27 de ani, domiciliată în comuna Blăgești, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 18.08.2019.

Afișată astăzi 07.08.2019

Print