24 octombrie 2021

Publicație căsătorie Caia Cristinel și Turcea Nicoleta – Clementina

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 30.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui CAIA CRISTINEL, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Piatra Neamț, județul Neamț și a d-rei TURCEA NICOLETA – CLEMENTINA, în vârstă de 44 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 09.09.2019.

Afișată astăzi 30.08.2019

Print