30 September 2023

Publicație căsătorie Călcăianu Ciprian-Adrian și Cârnu Andreea-Giorgiana

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 12.06.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui CĂLCĂIANU CIPRIAN-ADRIAN, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei CÂRNU ANDREEA-GIORGIANA, în vârstă de 26 ani, domiciliată în comuna Gârleni, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 22.06.2019.

Afișată astăzi 12.06.2019

print