21 iunie 2024

Publicație căsătorie Cazacliu Fabian – Răzvan și Gavriliu Roxana – Elena

                                                                                 P U B L I C A Ț I E

Astăzi 08.01.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui CAZACLIU FABIAN – RĂZVAN, în vârstă de 29 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei GAVRILIU ROXANA – ELENA, în vârstă de 27 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 18.01.2020.

Afișată astăzi 08.01.2020

print