21 februarie 2024

Publicație căsătorie Chelariu Ion și Clanaragiu Iolanda – Georgiana

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 09.03.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui CHELARIU ION, în vârstă de 26 de ani, domiciliat în comuna Români, județul Neamț și a d-rei CLANARAGIU IOLANDA – GEORGIANA, în vârstă de 34 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 19.03.2020.

Afișată astăzi 09.03.2020

print