21 iunie 2024

Publicație căsătorie Cicoare Cristian – Silviu și Bahica Ionela

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 12.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui CICOARE CRISTIAN – SILVIU, în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei BAHICA IONELA, în vârstă de 37 de ani, domiciliată în comuna Români, județul Neamț.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 22.08.2020.

Afișată astăzi 12.08.2020

print