21 iunie 2024

Publicație căsătorie Ciucur Florin și Avadanei Claudia – Elena

                                                                            P U B L I C A Ț I E

Astăzi 08.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui CIUCUR FLORIN, în vârstă de 37 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei AVADANEI CLAUDIA – ELENA, în vârstă de 26 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 18.08.2019.

Afișată astăzi 08.08.2019

print