22 octombrie 2021

Publicație căsătorie Cojocaru Petru – Laurențiu și Băbuță Cristina

                                                                            P U B L I C A Ț I E

Astăzi 19.06.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Cojocaru Petru – Laurențiu, în vârstă de 41 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei Băbuță Cristina, în vârstă de 30 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 29.06.2020.

Afișată astăzi 19.06.2020

Print