22 mai 2024

Publicație căsătorie Costea Constantin și Cetănaș Daniela

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 09.04.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui COSTEA CONSTANTIN, în vârstă de 45 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei CETĂNAȘ DANIELA în vârstă de 37 de ani, domiciliată în Brașov, județul Brașov.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 18.04.2019.

Afișată astăzi 09.04.2019

print