27 September 2023

Publicație căsătorie David – Melinte Adrian și Macarie Anca – Adina

                                                                               P U B L I C A Ț I E

Astăzi 05.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui DAVID – MELINTE ADRIAN, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei MACARIE ANCA – ADINA, în vârstă de 34 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 15.09.2019.

Afișată astăzi 05.09.2019

print