12 iunie 2024

Publicație căsătorie Dulgheru Ciprian – Constantin și Horvat Florentina

                                                                                P U B L I C A Ț I E

Astăzi 17.12.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui DULGHERU CIPRIAN – CONSTANTIN, în vârstă de 58 de ani, domiciliat în Bacău, județul Bacău și a d-nei HORVAT FLORENTINA, în vârstă de 49 de ani, domiciliată în Bacău, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 27.12.2019.

Afișată astăzi 17.12.2019

print