2 decembrie 2022

Publicație căsătorie Ene Pavel și Gruia Elena – Ramona

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 02.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui ENE PAVEL, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în comuna Nereju, județul Vrancea și a d-rei GRUIA ELENA – RAMONA, în vârstă de 39 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 12.08.2019.

Afișată astăzi 02.08.2019

print