27 September 2023

Publicație căsătorie Filip Constantin și Gârțu Elena

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 22.04.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Filip Constantin, în vârstă de 51 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei GÂRȚU ELENA în vârstă de 42 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 02.05.2019.

Afișată astăzi 22.04.2019

print