20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Ghiuric Cosmin – Constantin și Hârțescu Ștefana – Roxana

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 05.06.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui GHIURIC COSMIN – CONSTANTIN, în vârstă de 30 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei HÂRȚESCU ȘTEFANA – ROXANA, în vârstă de 20 ani, domiciliată în Bacău, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 15.06.2019.

Afișată astăzi 05.06.2019

print