6 December 2023

Publicație căsătorie Gîscă Gheorghe și Popa Maria – Andreea

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 24.07.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Gîscă Gheorghe, în vârstă de 35 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei Popa Maria – Andreea, în vârstă de 31 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 03.08.2020.

Afișată astăzi 24.07.2020

print