2 decembrie 2022

Publicație căsătorie Gîscă Vasile – Radu și Jakabfi Kincso

                                                                               P U B L I C A Ț I E

Astăzi 09.07.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui GÎSCĂ VASILE – RADU, în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei JAKABFI KINCSO, în vârstă de 19 ani, domiciliată în comuna Catalina, județul Covasna.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 19.07.2019.

Afișată astăzi 09.07.2019

print