20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Gobeja Florin și Voronovici Olga

                                                                         P U B L I C A Ț I E

Astăzi 28.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui GOBEJA FLORIN, în vârstă de 47 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei VORONOVICI OLGA, în vârstă de 33 ani, domiciliată în localitatea Rîbnița, Republica Moldova.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 07.09.2020.

Afișată astăzi 28.08.2020

print