12 iunie 2024

Publicație căsătorie Gogu Cătălin și Rusu Andreea – Elena

                                                                                 P U B L I C A Ț I E

Astăzi 15.05.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui GOGU CĂTĂLIN, în vârstă de 28 de ani, domiciliat în Bacău, județul Bacău și a d-rei RUSU ANDREEA – ELENA în vârstă de 28 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 25.05.2019.

Afișată astăzi 15.05.2019

print