21 mai 2024

Publicație căsătorie Gotvald Giovani și Dumucău Daniela

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 10.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui GOTVALD GIOVANI, în vârstă de 51 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei DUMUCĂU DANIELA, în vârstă de 46 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 7 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 17.09.2019.

Afișată astăzi 10.09.2019

print