1 martie 2024

Publicație căsătorie Grosu Aurel – Ionuț și Ungureanu Margareta – Alina

                                                                          P U B L I C A Ț I E

Astăzi 13.01.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui GROSU AUREL – IONUȚ, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în comuna Todirești, județul Vaslui și a d-rei UNGUREANU MARGARETA – ALINA, în vârstă de 32 ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 23.01.2021.

Afișată astăzi 13.01.2021

print