22 mai 2024

Publicație căsătorie Gruia Florin și Călin Elena – Cosmina

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 01.10.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui GRUIA FLORIN, în vârstă de 31 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei CĂLIN ELENA – COSMINA, în vârstă de 23 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 11.10.2019.

Afișată astăzi 01.10.2019

print