21 mai 2024

Publicație căsătorie Gyorgy Csaba – Robert și Aradului Oana – Mihaela

                                                                                 P U B L I C A Ț I E

Astăzi 06.12.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Gyorgy Csaba – Robert, în vârstă de 23 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei Aradului Oana – Mihaela, în vârstă de 18 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 16.12.2019.

Afișată astăzi 06.12.2019

print