8 august 2022

Publicație căsătorie Hăisu Constantin și Turtureanu Georgiana

                                                                           P U B L I C A Ț I E

Astăzi 02.10.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui HĂISU CONSTANTIN, în vârstă de 25 de ani, domiciliat în Suceava, județul Suceava și a d-rei TURTUREANU GEORGIANA, în vârstă de 29 de ani, domiciliată în comuna Adâncata, județul Suceava.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 12.10.2019.

Afișată astăzi 02.10.2019

Print