21 mai 2024

Publicație căsătorie Humă Ioan – Iulian și Corcodel Ana – Cătălina

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 14.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui HUMĂ IOAN – IULIAN, în vârstă de 35 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei CORCODEL ANA – CĂTĂLINA, în vârstă de 32 de ani, domiciliată în Piatra Neamț, județul Neamț.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 24.08.2019.

Afișată astăzi 14.08.2019

print