20 iunie 2024

Publicație căsătorie LUCA MIHAI și DIACONU ANA

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 11.07.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui LUCA MIHAI, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei DIACONU ANA, în vârstă de 38 ani, domiciliată Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 22.07.2019.

Afișată astăzi 11.07.2019

print