20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Marin Petrișor și Jufă Anca – Cristina

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 02.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui MARIN PETRIȘOR, în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Moldova Nouă, județul Caraș Severin și a d-rei JUFĂ ANCA – CRISTINA, în vârstă de 36 de ani, domiciliată în Moldova Nouă, județul Caraș Severin.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 12.08.2019.

Afișată astăzi 02.08.2019

print