20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Mihalache Petruț – Mădălin – Merișor și Pușcalău Ionela – Carmen

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 14.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui MIHALACHE PETRUȚ – MADĂLIN – MERIȘOR, în vârstă de 23 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei PUȘCALĂU IONELA – CARMEN, în vârstă de 24 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 24.08.2019.

Afișată astăzi 14.08.2019

print