6 December 2023

Publicație căsătorie Munteanu Dănuț și Știrbu Elena

                                                                                 P U B L I C A Ț I E

Astăzi 22.11.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui MUNTEANU DĂNUȚ, în vârstă de 31 de ani, domiciliat în comuna Belcești, județul Iași și a d-nei ȘTIRBU ELENA, în vârstă de 33 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 02.12.2019.

Afișată astăzi 22.11.2019

print