6 December 2023

Publicație căsătorie NEACȘU PAUL și CONDREA GABRIELA

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 03.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Neacșu Paul, în vârstă de 60 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei Condrea Gabriela, în vârstă de 50 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 13.08.2020.

Afișată astăzi 03.08.2020

print