22 octombrie 2021

Publicație căsătorie Oprea Mihai – Vlăduț și Kovacs Lidia – Daniela

                                                                                P U B L I C A Ț I E

Astăzi 27.05.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Oprea Mihai – Vlăduț, în vârstă de 35 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei Kovacs Lidia – Daniela, în vârstă de 43 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 06.06.2020.

Afișată astăzi 27.05.2020

Print