27 September 2023

Publicație căsătorie Păduraru Andrei și Archip Ioana – Daniela

                                                                          P U B L I C A Ț I E

Astăzi 26.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui PĂDURARU ANDREI, în vârstă de 34 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei ARCHIP IOANA – DANIELA, în vârstă de 25 de ani, domiciliată în comuna Costișa, județul Neamț.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 06.10.2019.

Afișată astăzi 26.09.2019

print