6 December 2023

Publicație căsătorie Păduraru Constantin – Marius și Arseni Petronela

                                                                               P U B L I C A Ț I E

Astăzi 23.09.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui PĂDURARU CONSTANTIN – MARIUS, în vârstă de 27 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei ARSENI PETRONELA, în vârstă de 23 ani, domiciliată în Bacău, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 03.10.2020.

Afișată astăzi 23.09.2020

print