24 octombrie 2021

Publicație căsătorie Panciu Vasile – Irinel și Dârlea Maria

                                                                            P U B L I C A Ț I E

Astăzi 14.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui PANCIU VASILE – IRINEL, în vârstă de 30 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei DÂRLEA MARIA, în vârstă de 24 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 24.08.2019.

Afișată astăzi 14.08.2019

Print