18 mai 2024

Publicație căsătorie Parfeni Gheorghe și Turtică Andreea – Maria

                                                                               P U B L I C A Ț I E

Astăzi 06.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Parfeni Gheorghe, în vârstă de 30 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei Turtică Andreea – Maria, în vârstă de 24 de ani, domiciliată în Piatra Neamț, județul Neamț.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 16.08.2020.

Afișată astăzi 06.08.2020

print