18 mai 2024

Publicație căsătorie Popa – Mocanu Neculai și Dănilă Luisa – Liliana

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 26.05.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui Popa – Mocanu Neculai, în vârstă de 59 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei Dănilă Luisa – Liliana, în vârstă de 55 de ani, domiciliată în Botoșani, județul Botoșani.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 05.06.2020.

Afișată astăzi 26.05.2020

print