1 martie 2024

Publicație căsătorie Popescu Petru și Toboș Ionela – Adriana

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 23.05.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui POPESCU PETRU, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei TOBOȘ IONELA – ADRIANA în vârstă de 40 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 02.06.2019.

Afișată astăzi 23.05.2019

print