18 mai 2024

Publicație căsătorie Pralea George și Corbeanu Antonela

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 04.07.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui PRALEA GEORGE, în vârstă de 28 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei CORBEANU ANTONELA, în vârstă de 43 ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 15.07.2019.

Afișată astăzi 04.07.2019

print