21 mai 2024

Publicație căsătorie Purcariu Marius – Vasile și Stoleriu Elena – Mădălina

                                                                                  P U B L I C A Ț I E

Astăzi 20.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui PURCARIU MARIUS – VASILE, în vârstă de 30 de ani, domiciliat în comuna Borlești, județul Neamț și a d-rei STOLERIU ELENA – MĂDĂLINA, în vârstă de 30 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 01.10.2019.

Afișată astăzi 20.09.2019

print