20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Rusu Petru și Mic Elena

                                                                         P U B L I C A Ț I E

Astăzi 16.03.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui RUSU PETRU, în vârstă de 73 de ani, domiciliat în comuna Români, județul Neamț și a d-nei MIC ELENA, în vârstă de 69 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 26.03.2020.

Afișată astăzi 16.03.2020

print