30 September 2023

Publicație căsătorie Săcăleanu Silviu – Nicolae și Grigoroi Mihaela

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 03.10.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui SĂCĂLEANU SILVIU – NICOLAE, în vârstă de 34 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei GRIGOROI MIHAELA, în vârstă de 32 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 13.10.2019.

Afișată astăzi 03.10.2019

print