20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Sandu Alexandru – Gabriel și Blănariu Roxana – Maria

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 05.06.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui SANDU ALEXANDRU – GABRIEL, în vârstă de 25 de ani, domiciliat în comuna Racova, județul Bacău și a d-rei BLĂNARIU ROXANA – MARIA, în vârstă de 24 ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 15.06.2019.

Afișată astăzi 05.06.2019

print