20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Sascău Alin-Constantin și Ciucur Adina-Emilia

                                                                                      P U B L I C A Ț I E

Astăzi 04.04.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui SASCĂU ALIN-CONSTANTIN, în vârstă de 24 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei CIUCUR ADINA-EMILIA în vârstă de 19 ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 13.04.2019.

Afișată astăzi 04.04.2019

print