21 mai 2024

Publicație căsătorie Scriitoru Ciprian – Florin și Stroia Maria

                                                                               P U B L I C A Ț I E

Astăzi 17.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui SCRIITORU CIPRIAN – FLORIN, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei STROIA MARIA, în vârstă de 45 de ani, domiciliată în comuna Costișa, județul Neamț.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 27.08.2020.

Afișată astăzi 17.08.2020

print