18 mai 2024

Publicație căsătorie Simion Cristian-Florin și Țîu Ioana-Eliza

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 01.07.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui SIMION CRISTIAN-FLORIN, în vârstă de 25 de ani, domiciliat în Blăgești, județul Bacău și a d-rei ȚÎU IOANA-ELIZA, în vârstă de 23 ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 11.07.2019.

Afișată astăzi 01.07.2019

print