20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Ștefan Alexandru – Gabriel și Micu Maria – Gabriela

                                                                              P U B L I C A Ț I E

Astăzi 19.09.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui ȘTEFAN ALEXANDRU – GABRIEL, în vârstă de 28 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei MICU MARIA – GABRIELA, în vârstă de 30 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 29.09.2019.

Afișată astăzi 19.09.2019

print