5 martie 2024

Publicație căsătorie Stoian Mihai și Ceaun Adina

                                                                            P U B L I C A Ț I E

Astăzi 06.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui STOIAN MIHAI, în vârstă de 41 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei CEAUN ADINA, în vârstă de 39 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 16.08.2019.

Afișată astăzi 06.08.2019

print