20 aprilie 2024

Publicație căsătorie Stolnicu Florin și Chiuaru Mihaiela

                                                                             P U B L I C A Ț I E

Astăzi 30.12.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui STOLNICU FLORIN, în vârstă de 40 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-nei CHIUARU MIHAIELA, în vârstă de 48 de ani, domiciliată în Broșteni, județul Suceava.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 12 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 11.01.2020.

Afișată astăzi 30.12.2019

print