18 mai 2024

Publicație căsătorie Toma Marian și Ghidu Elena

                                                                          P U B L I C A Ț I E

Astăzi 03.03.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui TOMA MARIAN, în vârstă de 52 de ani, domiciliat în Buhuși, județul Bacău și a d-rei GHIDU ELENA, în vârstă de 40 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 13.03.2020.

Afișată astăzi 03.03.2020

 

print