1 martie 2024

Publicație căsătorie Trifan Gabriel – Iulian și Năstasă Roxana

                                                                                  P U B L I C A Ț I E

Astăzi 06.01.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui TRIFAN GABRIEL – IULIAN, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Bacău, județul Bacău și a d-rei NĂSTASĂ ROXANA, în vârstă de 27 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 16.01.2020.

Afișată astăzi 06.01.2020

print